Sportlots.com
Twitter Facebook YouTube
Stores
Auctions
Advanced Search Options
Search By Set

Learn more about the Sportlots Baseball Card Values Guide.

1979 Topps Base Set Baseball Card Values

Card Description NM EX/NM EX VG GOOD
1979 Topps #1 Rod Carew|Dave Parker $1.39 $0.99 $0.81 $0.60 $0.38
1979 Topps #2 George Foster|Jim Rice $0.75 $0.36 $0.64 $0.34 $0.34
1979 Topps #3 George Foster|Jim Rice $0.57 $0.74 $0.64 $0.34
1979 Topps #4 Ron LeFlore|Omar Moreno $0.34 $0.34 $0.41 $0.34 $0.32
1979 Topps #5 Ron Guidry|Gaylord Perry $0.34 $0.34 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #6 Nolan Ryan|J.R. Richard $3.01 $4.53 $0.90 $1.34 $0.41
1979 Topps #7 Ron Guidry|Craig Swan $0.22 $0.36 $0.29 $0.34 $0.34
1979 Topps #8 Rollie Fingers|Rich Gossage $0.38 $0.38 $0.41 $0.55 $0.34
1979 Topps #9 Dave Campbell $0.34 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #10 Lee May $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #11 Marc Hill $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #12 Dick Drago $0.34 $0.52 $0.34 $0.26
1979 Topps #13 Paul Dade $0.34 $0.34 $0.34 $0.31 $0.23
1979 Topps #14 Rafael Landestoy $0.26 $6.02 $0.34
1979 Topps #15 Ross Grimsley $0.34 $0.34 $0.34 $0.30 $0.98
1979 Topps #16 Fred Stanley $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #17 Donnie Moore $0.29 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #18 Tony Solaita $0.27 $0.34 $0.34
1979 Topps #19 Larry Gura $0.34 $0.36 $0.34 $0.34
1979 Topps #20 Joe Morgan $0.40 $0.41 $0.99 $0.54 $0.34
1979 Topps #21 Kevin Kobel $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #22 Mike Jorgensen $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #23 Terry Forster $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #24 Paul Molitor $3.53 $5.03 $1.35 $2.53 $1.35
1979 Topps #25 Steve Carlton $0.92 $1.78 $1.05 $0.75 $0.34
1979 Topps #26 Jamie Quirk $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #27 Dave Goltz $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #28 Steve Brye $0.23 $0.34 $0.22 $0.34
1979 Topps #29 Rick Langford $0.34 $0.34 $0.26
1979 Topps #30 Dave Winfield $1.78 $0.90 $1.78 $1.15 $0.90
1979 Topps #31 Tom House $0.26 $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #32 Jerry Mumphrey $0.28 $0.34 $0.34 $0.41
1979 Topps #33 Dave Rozema $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.67
1979 Topps #34 Rob Andrews $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #35 Ed Figueroa $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #36 Alan Ashby $0.26 $0.34 $0.31 $0.28
1979 Topps #37 Joe Kerrigan $0.34 $1.34 $0.26 $0.40
1979 Topps #38 Bernie Carbo $0.20 $0.20 $0.34 $0.34
1979 Topps #39 Dale Murphy $1.32 $1.78 $1.15 $1.78 $1.35
1979 Topps #40 Dennis Eckersley $2.33 $0.61 $1.05 $0.41 $0.34
1979 Topps #41 Gene Mauch $1.30 $0.75 $0.64 $0.55 $0.35
1979 Topps #42 Ron Blomberg $0.34 $0.34 $0.25 $0.35
1979 Topps #43 Wayne Twitchell $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #44 Kurt Bevacqua $0.34 $0.34 $0.22 $0.34
1979 Topps #45 Al Hrabosky $0.34 $0.41 $0.41 $0.34 $0.34
1979 Topps #46 Ron Hodges $0.22 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #47 Fred Norman $0.39 $0.34 $0.34
1979 Topps #48 Merv Rettenmund $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #49 Vern Ruhle $0.34 $0.34 $0.24 $0.28
1979 Topps #50 Steve Garvey $0.25 $0.41 $0.34 $0.55 $0.28
1979 Topps #51 Ray Fosse $0.40 $0.34 $0.26 $0.34 $0.50
1979 Topps #52 Randy Lerch $0.34 $0.34 $0.34 $0.35
1979 Topps #53 Mick Kelleher $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #54 Dell Alston $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #55 Willie Stargell $2.52 $2.78 $1.76 $0.55 $1.35
1979 Topps #56 John Hale $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #57 Eric Rasmussen $0.34 $0.34 $0.43 $0.34
1979 Topps #58 Bob Randall $0.27 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #59 John Denny $0.34 $0.34
1979 Topps #60 Mickey Rivers $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.50
1979 Topps #61 Bo Diaz $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #62 Randy Moffitt $0.36 $0.34 $0.34
1979 Topps #63 Jack Brohamer $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #64 Tom Underwood $0.22 $0.34 $0.24 $0.34
1979 Topps #65 Mark Belanger $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #66 Les Moss $0.89 $0.74 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #67 Jim Mason $0.26 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #68 Joe Niekro $0.27 $0.34 $0.34
1979 Topps #69 Elliott Maddox $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #70 John Candelaria $0.34 $0.22 $0.26 $0.23
1979 Topps #71 Brian Downing $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #72 Steve Mingori $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #73 Ken Henderson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #74 Shane Rawley $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #75 Steve Yeager $0.34 $0.34 $0.23 $0.34 $0.29
1979 Topps #76 Warren Cromartie $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #77 Dan Briggs $0.26 $0.36 $0.34 $0.34
1979 Topps #78 Elias Sosa $0.34 $0.34 $1.34
1979 Topps #79 Ted Cox $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #80 Jason Thompson $0.34 $0.34 $0.31 $0.34
1979 Topps #81 Roger Erickson $0.23 $0.34 $0.34 $0.23 $0.34
1979 Topps #82 Joe Torre $0.75 $0.41 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #83 Fred Kendall $0.26 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #84 Greg Minton $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #85 Gary Matthews $0.26 $0.34 $0.22 $0.28
1979 Topps #86 Rodney Scott $0.20 $0.34 $0.34 $0.23 $0.34
1979 Topps #87 Pete Falcone $0.34 $0.34 $0.34 $0.33 $0.34
1979 Topps #88 Bob Molinaro $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #89 Dick Tidrow $0.34 $0.34 $0.34 $0.21 $0.34
1979 Topps #90 Bob Boone $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.46
1979 Topps #91 Terry Crowley $0.26 $0.34 $0.24 $0.34 $0.34
1979 Topps #92 Jim Bibby $0.34 $0.34 $0.31
1979 Topps #93 Phil Mankowski $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.32
1979 Topps #94 Len Barker $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #95 Robin Yount $3.68 $2.53 $1.05 $1.34 $0.41
1979 Topps #96 Jeff Torborg $0.51 $0.75 $0.45 $0.34 $0.34
1979 Topps #97 Sam Mejias $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #98 Ray Burris $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #99 John Wathan $0.34 $1.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #100 Tom Seaver $3.32 $1.05 $0.29 $1.15 $0.90
1979 Topps #101 Roy Howell $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #102 Mike Anderson $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #103 Jim Todd $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #104 Johnny Oates $0.34 $0.34 $0.92
1979 Topps #105 Rick Camp $0.34 $0.34 $0.28
1979 Topps #106 Frank Duffy $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #107 Jesus Alou $0.23 $0.54 $0.34 $0.23
1979 Topps #108 Eduardo Rodriguez $0.26 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #109 Joel Youngblood $0.34 $0.34 $0.34 $0.28
1979 Topps #110 Vida Blue $0.20 $0.41 $0.26 $0.34 $0.50
1979 Topps #111 Roger Freed $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #112 Phillies Team $0.34 $1.35 $0.64 $0.36 $0.34
1979 Topps #113 Pete Redfern $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #114 Cliff Johnson $0.34 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #115 Nolan Ryan $7.53 $7.76 $5.76 $3.89 $2.03
1979 Topps #116 Ozzie Smith $35.53 $36.53 $40.52 $25.52 $6.52
1979 Topps #117 Grant Jackson $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.28
1979 Topps #118 Bud Harrelson $0.34 $0.34 $0.34 $0.30 $0.34
1979 Topps #119 Don Stanhouse $0.27 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #120 Jim Sundberg $0.34 $0.64 $0.34 $0.34
1979 Topps #121 Checklist $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #122 Mike Paxton $0.27 $0.34 $0.34
1979 Topps #123 Lou Whitaker $0.73 $0.40 $0.41 $0.48 $0.34
1979 Topps #124 Dan Schatzeder $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #125 Rick Burleson $0.26 $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #126 Doug Bair $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #127 Thad Bosley $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #128 Ted Martinez $0.41 $0.34 $0.18 $0.31
1979 Topps #129 Marty Pattin $0.34 $0.23 $0.34
1979 Topps #130 Bob Watson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #131 Jim Clancy $0.64 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #132 Rowland Office $0.20 $0.23 $0.27 $0.81
1979 Topps #133 Bill Castro $0.40 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #134 Alan Bannister $0.27 $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #135 Bobby Murcer $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #136 Jim Kaat $0.75 $0.40 $0.34 $0.34
1979 Topps #137 Larry Wolfe $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #138 Mark Lee $0.23 $0.26 $0.34 $0.34 $0.22
1979 Topps #139 Luis Pujols $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #140 Don Gullett $0.34 $0.41 $0.36 $0.34
1979 Topps #141 Tom Paciorek $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #142 Charlie Williams $0.34 $0.34 $0.23 $0.34 $0.23
1979 Topps #143 Tony Scott $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #144 Sandy Alomar $0.26 $0.26 $0.34 $0.24 $0.34
1979 Topps #145 Rick Rhoden $0.22 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #146 Duane Kuiper $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #147 Dave Hamilton $0.34 $0.23 $0.26
1979 Topps #148 Bruce Boisclair $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #149 Manny Sarmiento $0.39 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #150 Wayne Cage $0.23 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #151 John Hiller $0.34 $0.34 $0.34 $0.27
1979 Topps #152 Rick Cerone $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #153 Dennis Lamp $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #154 Jim Gantner $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #155 Dwight Evans $0.51 $0.89 $0.50 $0.34 $0.34
1979 Topps #156 Buddy Solomon $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #157 U.L. Washington $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #158 Joe Sambito $0.47 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #159 Roy White $0.26 $0.29 $0.23 $0.22
1979 Topps #160 Mike Flanagan $0.34 $0.54 $0.41 $0.36
1979 Topps #161 Barry Foote $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.48
1979 Topps #162 Tom Johnson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #163 Glenn Burke $15.18 $0.34 $0.34 $0.21 $0.26
1979 Topps #164 Mickey Lolich $0.34 $0.37 $0.34 $0.34
1979 Topps #165 Frank Taveras $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #166 Leon Roberts $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #167 Roger Metzger $0.40 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #168 Dave Freisleben $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #169 Bill Nahorodny $0.34 $0.34 $0.36 $0.26
1979 Topps #170 Don Sutton $1.49 $0.65 $0.41 $0.36 $0.26
1979 Topps #171 Gene Clines $0.34 $0.26 $0.36 $0.26
1979 Topps #172 Mike Bruhert $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #173 John Lowenstein $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #174 Rick Auerbach $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #175 George Hendrick $1.34 $0.34 $0.65 $0.34
1979 Topps #176 Aurelio Rodriguez $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #177 Ron Reed $0.34 $0.36 $0.34 $0.35 $0.34
1979 Topps #178 Alvis Woods $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #179 Jim Beattie $0.34 $0.34 $0.34 $0.41
1979 Topps #180 Larry Hisle $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #181 Mike Garman $0.34 $0.26 $0.29
1979 Topps #182 Tim Johnson $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #183 Paul Splittorff $0.34 $0.34 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #184 Darrel Chaney $0.23 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #185 Mike Torrez $0.34 $0.34 $0.34 $0.88
1979 Topps #186 Eric Soderholm $0.34 $0.34 $0.22 $0.34
1979 Topps #187 Mark Lemongello $0.21 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #188 Pat Kelly $0.28 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #189 Eddie Whitson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #190 Ron Cey $0.74 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #191 Mike Norris $0.26 $0.34 $0.26 $0.45
1979 Topps #192 Ken Boyer $0.34 $0.70 $0.64 $0.34 $0.28
1979 Topps #193 Glenn Adams $0.26 $0.34 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #194 Randy Jones $0.34 $0.34 $0.59 $0.34 $0.26
1979 Topps #195 Bill Madlock $0.34 $0.54 $0.34 $0.34
1979 Topps #196 Steve Kemp $0.34 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #197 Bob Apodaca $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #198 Johnny Grubb $0.26 $0.26 $0.36 $0.34
1979 Topps #199 Larry Milbourne $0.26 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #200 Johnny Bench $1.54 $0.70 $1.78 $0.75 $1.34
1979 Topps #201 Mike Edwards $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #202 Ron Guidry $0.23 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #203 J.R. Richard RB $0.23 $1.35 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #204 Pete Rose $4.12 $4.03 $0.26 $0.85 $0.75
1979 Topps #205 John Stearns $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #206 Sammy Stewart $0.26 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #207 Dave Lemanczyk $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #208 Clarence Gaston $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #209 Reggie Cleveland $0.40 $0.34 $0.23 $0.28
1979 Topps #210 Larry Bowa $0.34 $0.26 $0.41 $0.54 $0.23
1979 Topps #211 Dennis Martinez $0.36 $0.40 $0.52 $0.34
1979 Topps #212 Carney Lansford $1.35 $0.26 $0.36 $0.34 $0.23
1979 Topps #213 Bill Travers $0.23 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #214 Red Sox Team $0.78 $0.41 $0.34 $0.36 $0.35
1979 Topps #215 Willie McCovey $1.35 $1.35 $0.85 $0.75 $0.52
1979 Topps #216 Wilbur Wood $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #217 Steve Dillard $0.26 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #218 Dennis Leonard $0.34 $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #219 Roy Smalley $0.34 $0.22 $0.34 $0.34
1979 Topps #220 Cesar Geronimo $0.31 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #221 Jesse Jefferson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #222 Bob Beall $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #223 Kent Tekulve $0.21 $0.34 $0.34 $0.36 $0.23
1979 Topps #224 Dave Revering $0.34 $0.34 $0.34 $0.27 $0.42
1979 Topps #225 Rich Gossage $0.90 $0.90 $0.41 $0.34 $0.36
1979 Topps #226 Ron Pruitt $0.23 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #227 Steve Stone $0.26 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #228 Vic Davalillo $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #229 Doug Flynn $0.40 $0.34 $0.34 $0.23 $0.23
1979 Topps #230 Bob Forsch $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #231 John Wockenfuss $0.34 $0.34 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #232 Jimmy Sexton $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #233 Paul Mitchell $0.26 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #234 Toby Harrah $0.26 $0.34 $0.34 $0.75
1979 Topps #235 Steve Rogers $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #236 Jim Dwyer $0.26 $0.18 $0.34 $0.34
1979 Topps #237 Billy Smith $0.34 $0.22 $0.34 $0.36
1979 Topps #238 Balor Moore $0.34 $0.34 $0.26 $0.36
1979 Topps #239 Willie Horton $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #240 Rick Reuschel $0.53 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #241 Checklist $0.26 $0.41 $0.23 $0.34 $0.26
1979 Topps #242 Pablo Torrealba $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #243 Buck Martinez $0.23 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #244 Chuck Tanner $2.03 $1.34 $0.41 $0.55
1979 Topps #245 Jeff Burroughs $0.34 $0.41 $0.34 $0.36
1979 Topps #246 Darrell Jackson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #247 Tucker Ashford $0.34 $0.23 $0.34 $0.36
1979 Topps #248 Pete LaCock $0.23 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #249 Paul Thormodsgard $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #250 Willie Randolph $0.63 $0.34 $0.34 $0.34 $0.81
1979 Topps #251 Jack Morris $1.15 $1.05 $0.34 $0.34 $0.94
1979 Topps #252 Bob Stinson $0.34 $0.22 $0.21 $0.36
1979 Topps #253 Rick Wise $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #254 Luis Gomez $0.26 $0.34 $0.36 $0.34 $0.34
1979 Topps #255 Tommy John $0.41 $0.41 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #256 Mike Sadek $0.26 $0.34 $0.36 $0.26
1979 Topps #257 Adrian Devine $0.26 $0.40 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #258 Mike Phillips $0.34 $0.23 $0.34 $0.23
1979 Topps #259 Cincinnati Reds|Sparky Anderson $1.35 $0.75 $0.90 $0.34 $0.34
1979 Topps #260 Richie Zisk $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #261 Mario Guerrero $0.34 $0.34 $0.23 $0.36
1979 Topps #262 Nelson Briles $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #263 Oscar Gamble $0.34 $0.34 $0.25 $0.28
1979 Topps #264 Don Robinson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #265 Don Money $0.34 $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #266 Jim Willoughby $0.27 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #267 Joe Rudi $0.26 $0.21 $0.34 $0.34
1979 Topps #268 Julio Gonzalez $0.34 $0.34 $0.18
1979 Topps #269 Woodie Fryman $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #270 Butch Hobson $0.22 $0.40 $0.34 $0.36
1979 Topps #271 Rawly Eastwick $0.29 $0.23 $0.34 $0.36
1979 Topps #272 Tim Corcoran $0.26 $0.34 $0.34 $0.21
1979 Topps #273 Jerry Terrell $0.34 $0.40 $0.34 $0.34 $0.26
1979 Topps #274 Willie Norwood $0.36 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #275 Junior Moore $0.36 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #276 Jim Colborn $0.26 $0.34 $0.34 $0.22 $0.34
1979 Topps #277 Tom Grieve $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #278 Andy Messersmith $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #279 Jerry Grote $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #280 Andre Thornton $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #281 Vic Correll $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #282 Roy Hartsfield $0.41 $0.34 $0.41 $0.34
1979 Topps #283 Ken Kravec $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #284 Johnnie LeMaster $0.27 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #285 Bobby Bonds $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #286 Duffy Dyer $0.41 $0.34 $0.29 $0.34 $0.22
1979 Topps #287 Andres Mora $0.25 $0.22 $0.36 $0.24
1979 Topps #288 Milt Wilcox $0.26 $0.28 $0.34 $0.34
1979 Topps #289 Jose Cruz $0.23 $0.41 $0.34 $0.34
1979 Topps #290 Dave Lopes $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #291 Tom Griffin $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #292 Don Reynolds $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.22
1979 Topps #293 Jerry Garvin $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #294 Pepe Frias $0.20 $0.21 $0.34 $0.34
1979 Topps #295 Mitchell Page $0.34 $0.34 $0.34 $0.21 $0.24
1979 Topps #296 Preston Hanna $0.34 $0.34 $0.34 $0.31
1979 Topps #297 Ted Sizemore $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #298 Rich Gale $0.25 $0.34 $0.28 $0.51
1979 Topps #299 Steve Ontiveros $0.21 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #300 Rod Carew $1.18 $1.35 $1.32 $0.75 $0.41
1979 Topps #301 Tom Hume $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #302 Bobby Cox $0.75 $1.05 $0.41 $0.29 $0.34
1979 Topps #303 Larry Sorensen $0.34 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #304 Steve Swisher $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.68
1979 Topps #305 Willie Montanez $0.34 $0.34 $0.28 $0.24
1979 Topps #306 Floyd Bannister $0.26 $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #307 Larvell Blanks $0.34 $0.34 $0.36 $0.34
1979 Topps #308 Bert Blyleven $1.03 $0.60 $0.42 $0.34 $0.34
1979 Topps #309 Ralph Garr $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #310 Thurman Munson $5.53 $2.03 $1.97 $1.68 $0.85
1979 Topps #311 Gary Lavelle $0.34 $0.37 $0.34 $0.34
1979 Topps #312 Bob Robertson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #313 Dyar Miller $0.26 $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #314 Larry Harlow $0.34 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #315 Jon Matlack $0.45 $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #316 Milt May $0.27 $0.34 $0.34
1979 Topps #317 Jose Cardenal $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #318 Bob Welch $0.90 $1.34 $0.33 $0.75 $0.41
1979 Topps #319 Wayne Garrett $0.26 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #320 Carl Yastrzemski $3.31 $2.53 $1.30 $0.85 $1.05
1979 Topps #321 Gaylord Perry $1.15 $0.75 $0.95 $0.50 $1.35
1979 Topps #322 Danny Goodwin $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #323 Lynn McGlothen $0.34 $0.34 $0.20 $0.34
1979 Topps #324 Mike Tyson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #325 Cecil Cooper $0.74 $0.41 $0.34 $0.34
1979 Topps #326 Pedro Borbon $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #327 Art Howe $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #328 Jack McKeon $0.34 $0.41 $0.34 $0.37 $0.34
1979 Topps #329 Joe Coleman $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #330 George Brett $6.94 $4.53 $3.53 $1.01 $0.82
1979 Topps #331 Mickey Mahler $0.34 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #332 Gary Alexander $0.34 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #333 Chat Lemon $0.34 $0.34 $0.23 $0.47
1979 Topps #334 Craig Swan $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #335 Chris Chambliss $0.34 $0.34 $0.41 $0.34
1979 Topps #336 Bobby Thompson $0.34 $0.34 $0.36 $0.27
1979 Topps #337 John Montague $0.34 $0.34 $0.34 $0.36
1979 Topps #338 Vic Harris $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #339 Ron Jackson $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #340 Jim Palmer $1.32 $1.20 $0.34 $0.74 $0.41
1979 Topps #341 Willie Upshaw $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #342 Dave Roberts $0.34 $0.39 $0.34 $0.34
1979 Topps #343 Ed Glynn $0.41 $0.21 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #344 Jerry Royster $0.34 $0.34 $0.34 $0.30
1979 Topps #345 Tug McGraw $0.34 $0.41 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #346 Bill Buckner $0.34 $0.40 $0.34 $0.34 $0.29
1979 Topps #347 Doug Rau $0.29 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #348 Andre Dawson $0.75 $0.90 $1.14 $0.74 $0.70
1979 Topps #349 Jim Wright $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #350 Garry Templeton $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #351 Wayne Nordhagen $0.34
1979 Topps #352 Steve Renko $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #353 Checklist $0.54 $0.75 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #354 Bill Bonham $0.54 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #355 Lee Mazzilli $0.27 $0.39 $0.34 $0.19
1979 Topps #356 Joe Altobelli $0.44 $0.34 $0.41 $0.34 $0.34
1979 Topps #357 Jerry Augustine $0.24 $0.34 $0.34 $0.34 $0.26
1979 Topps #358 Alan Trammell $1.77 $0.75 $1.05 $1.14 $0.34
1979 Topps #359 Dan Spillner $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #360 Amos Otis $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #361 Tom Dixon $0.26 $0.34 $0.24 $0.34
1979 Topps #362 Mike Cubbage $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #363 Craig Skok $0.23 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #364 Gene Richards $0.36 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #365 Sparky Lyle $0.34 $0.26 $0.22 $0.34
1979 Topps #366 Juan Bernhardt $0.34 $0.34 $0.34 $0.28
1979 Topps #367 Dave Skaggs $0.34 $0.34 $0.34 $0.38
1979 Topps #368 Don Aase $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #369 Bump Wills $1.83 $0.34 $0.85 $0.61 $0.34
1979 Topps #369 Bump Wills $1.78 $3.53 $2.53 $2.03
1979 Topps #369 Bump Wills $3.53 $1.14 $0.85 $1.78 $1.05
1979 Topps #370 Dave Kingman $0.49 $0.52 $0.65 $0.34 $0.36
1979 Topps #371 Jeff Holly $0.36 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #372 Lamar Johnson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #373 Lance Rautzhan $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #374 Ed Herrmann $0.34 $0.23 $0.28 $0.24
1979 Topps #375 Bill Campbell $0.34 $0.34 $0.34 $0.36 $0.24
1979 Topps #376 Gorman Thomas $0.34 $0.34 $0.34 $0.22
1979 Topps #377 Paul Moskau $0.41 $0.34 $0.34
1979 Topps #378 Rob Picciolo $0.34 $0.24 $0.21 $0.34
1979 Topps #379 Dale Murray $0.34 $0.34 $0.38 $0.24 $0.21
1979 Topps #380 John Mayberry $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #381 Bill Virdon $0.34 $1.05 $0.65 $0.34 $0.34
1979 Topps #382 Jerry Martin $0.34 $0.34 $0.24 $0.34
1979 Topps #383 Phil Garner $0.40 $0.52 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #384 Tommy Boggs $0.27 $0.46 $0.34 $0.34
1979 Topps #385 Dan Ford $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #386 Francisco Barrios $0.27 $0.34 $0.36
1979 Topps #387 Gary Thomasson $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.27
1979 Topps #388 Jack Billingham $0.34 $0.34 $0.34 $0.21
1979 Topps #389 Joe Zdeb $0.34 $0.34 $0.36 $0.27 $0.22
1979 Topps #390 Rollie Fingers $1.35 $1.20 $0.75 $0.34 $0.34
1979 Topps #391 Al Oliver $0.34 $0.34 $0.34 $0.49 $0.34
1979 Topps #392 Doug Ault $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #393 Scott McGregor $0.34 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #394 Randy Stein $0.34 $0.34 $0.34 $0.23
1979 Topps #395 Dave Cash $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #396 Bill Plummer $0.34 $2.02 $0.24 $0.34 $0.23
1979 Topps #397 Sergio Ferrer $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #398 Ivan De Jesus $0.26 $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #399 David Clyde $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #400 Jim Rice $2.03 $1.32 $0.90 $0.70 $0.55
1979 Topps #401 Ray Knight $0.34 $0.34 $0.34 $0.24
1979 Topps #402 Paul Hartzell $0.27 $0.34 $0.23 $0.34
1979 Topps #403 Tim Foli $0.34 $0.22 $0.34 $0.34
1979 Topps #404 Chicago White Sox|Don Kessinger $0.34 $0.75 $0.34 $0.55 $0.34
1979 Topps #405 Butch Wynegar $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.25
1979 Topps #406 Joe Wallis $0.34 $0.34 $0.14
1979 Topps #407 Pete Vuckovich $0.34 $0.21 $0.34 $0.34
1979 Topps #408 Charlie Moore $0.34 $0.43 $0.79 $0.34
1979 Topps #409 Willie Wilson $2.03 $1.35 $0.60 $0.55 $0.34
1979 Topps #410 Darrell Evans $0.34 $0.34 $0.34 $0.54
1979 Topps #411 Ty Cobb|George Sisler $1.18 $0.34 $0.34 $0.75 $0.60
1979 Topps #412 Hank Aaron|Hack Wilson $2.03 $0.95 $1.63 $1.05 $0.41
1979 Topps #413 Hank Aaron|Roger Maris $3.86 $3.03 $1.35 $1.35 $1.68
1979 Topps #414 Ty Cobb|Rogers Hornsby $1.18 $0.36 $0.41 $0.41 $0.41
1979 Topps #415 Lou Brock $0.70 $0.60 $0.41 $0.55 $0.34
1979 Topps #416 Jack Chesbro|Cy Young $0.39 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #417 Nolan Ryan|Walter Johnson $1.35 $1.00 $0.34 $1.35 $0.75
1979 Topps #418 Walter Johnson|Dutch Leonard $0.34 $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #419 Dick Ruthven $0.34 $0.34 $0.41 $0.34
1979 Topps #420 Ken Griffey $0.29 $0.34 $0.23 $0.34 $0.34
1979 Topps #421 Doug DeCinces $0.26 $0.27 $0.34 $0.34
1979 Topps #422 Ruppert Jones $0.27 $0.34 $0.20 $0.34
1979 Topps #423 Bob Montgomery $0.34 $0.34 $0.34 $0.21
1979 Topps #424 Jim Fregosi $0.34 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #425 Rick Manning $0.34 $0.34 $0.34 $0.21 $0.25
1979 Topps #426 Chris Speier $0.34 $0.34 $0.34 $0.30
1979 Topps #427 Andy Replogle $0.27 $0.34 $0.23 $0.27
1979 Topps #428 Bobby Valentine $0.26 $0.40 $0.25 $0.34
1979 Topps #429 John Urrea $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #430 Dave Parker $0.58 $0.41 $0.41 $0.27 $0.34
1979 Topps #431 Glenn Borgmann $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #432 Dave Heaverlo $0.34 $0.34 $0.26 $0.34
1979 Topps #433 Larry Biittner $0.21 $0.34 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #434 Ken Clay $0.34 $0.26 $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #435 Gene Tenace $0.19 $0.26 $0.34 $0.34
1979 Topps #436 Hector Cruz $0.34 $0.34 $0.34
1979 Topps #437 Rick Williams $0.26 $0.34 $0.20 $0.23
1979 Topps #438 Horace Speed